Kategorier
Uncategorized

Äntligen har vi ordnat brandtätning

Hej alla Avatarium-kollegor, partners och följare,

Idag på Avatarium vill vi dela med oss av en viktig och ansvarsfull förändring som vi nyligen genomfört på vårt kontor. Vi har anlitat ett specialistföretag för att utföra brandtätning Gävle i våra lokaler, en åtgärd som inte bara förbättrar vår säkerhet utan också visar vårt engagemang för att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö.

För oss på Avatarium är säkerheten och välbefinnandet för våra anställda alltid högsta prioritet. Med tanke på detta, och i ljuset av de senaste årens ökade fokus på brandsäkerhet i arbetsmiljöer, beslutade vi att det var dags att ta ytterligare steg för att säkerställa att vårt kontor inte bara är en plats för innovation och kreativitet, utan även en plats där säkerhet står i främsta rummet.

Brandtätning är en process som innebär att man säkrar olika genomföringar och skarvar i byggnader för att förhindra spridning av rök och eld i händelse av brand. Detta är en kritisk säkerhetsåtgärd som kan rädda liv och minska skador på egendom. Processen kräver expertis och precision, och vi är därför glada att vi kunde samarbeta med ett företag som inte bara har den nödvändiga erfarenheten, men också ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet.

Genom att genomföra denna brandtätning har vi tagit ett stort steg mot att skapa en ännu säkrare arbetsplats. Detta är en investering i både våra anställdas välbefinnande och i vårt företags långsiktiga hållbarhet. Det ger också en extra trygghet till alla som besöker våra lokaler, från kunder till samarbetspartners.

Vi vill passa på att tacka det team av specialister som arbetade med oss under detta projekt. Deras professionalism, uppmärksamhet på detaljer och engagemang för säkerhet var avgörande för att genomföra denna viktiga uppdatering av vårt kontor.

Tack vare detta arbete kan vi nu känna oss ännu tryggare i våra lokaler, samtidigt som vi fortsätter att fokusera på att leverera innovativa lösningar och tjänster till våra kunder.