Kategorier
Uncategorized

Vi lägger grunden

Resan här på Avatarium Official fortsätter och vi kan säga att vi lägger grunden för framtida framgång. På sätt och vis ägnar vi oss just nu mer åt markarbeten än åt någonting annat.

Det viktigaste för oss i detta stadie som vi nu befinner oss i är att sätta oss ner och göra upp en plan. Detta är något vi har saknat ett tag nu och det kan förklara varför vi känt oss lite vilse, vi har inte heller haft något riktigt mål att sikta på.

Så där måste vi sätta upp nya planer och nya mål och sedan snabbt som ögat börja jobba tillsammans.

För att göra det har vi bokat en lokal där vi ska ha en gemensam konferens och när vi väl är där ska vi brainstorma idéer och sätta upp våra framtida mål tillsammans. Jag tror att den här konferensen och övningarna vi ska göra där är väldigt viktiga för att bygga en teamkänsla och för att vi ska känna oss som en sammansvetsad enhet.

Ett bra sätt att sätta mål är att jobba med så kallade SMART goals och det ska vi göra. SMART är en akronym som är lätt att komma ihåg och står för att målet är

• Specifikt

• Mätbart

• Accepterat

• Realistiskt

• Tidsbestämt

Alla dessa faktorer ska göra att hela laget delar en gemensam bild och än viktigare att alla i teamet känner delaktighet samt inspiration då dessa parametrar ska göra att målet känns rimligt och fullt möjligt att uppnå.

När vi är iväg på konferens kommer vi givetvis också passa på att umgås under mer avslappnade former. Själv har jag fått i uppdrag att ordna en tipspromenad där alla frågor ska handla om någon i teamet, på så vis får teamets medlemmar fundera kring varandra på ett mer personligt plan.

Vem lyssnar på Bruce Springsteen? Vem har fyra katter? Vem drömmer om att flytta till Madagaskar?

Ja, det finns en hel del att upptäcka hos varandra och det kan fördjupa relationerna i teamet.